ITCC Manager

Ved vårt hovedkontor i Fredrikstad ser vi etter en erfaren og strukturert leder med høy integritet som kan være med å bygge opp funksjonene som skal sikre stabil drift av UNITEs IT-drifts områder - ITCC (Information Technology & Control Centre). Avdelingen dekker flere fagområder - IT/drift er ansvarlig for lokal IT-funksjonalitet og IT-sikkerhet for virksomheten. UNITEs Control Centre skal overvåke og sikre stabil drift i UNITE.net som er tjenesten som leveres til våre kundebanker. ITCC Manager rapporterer til CTO og er ansvarlig for å opprettholde stabil, kontinuerlig og sømløs levering av oppgaver i avdelingen og har ansvar for interne retningslinjer, instrukser og gode rutiner, samt lede og utvikle avdelingen og medarbeiderne i avdelingen.

Continue ReadingITCC Manager

Legal Counsel

UNITE are looking for a Legal Counsel to oversee the legal aspects of our business. You will give legal advice, monitor all applicable legal areas, and safeguard that UNITE strictly follows law, regulations, and guidelines. You will review, interpret, and translate legal requirements and effectively communicate these to the business, as well as identify where collaboration with external legal specialists is needed, either due to complexity or lacking internal capabilities.

Continue ReadingLegal Counsel

Compliance Officer

Vi fortsetter i oppbyggingen av organisasjonen og søker Compliance Officer til vårt hovedkontor i Fredrikstad. Complianceavdelingen skal følge opp hendelser i transaksjonssystemet og bidra til etterlevelse av internt og eksternt regelverk gjennom kontroll, rådgiving og opplæring.

Continue ReadingCompliance Officer