Head of Risk, Compliance and Corporate Governance

Ved vårt hovedkontor i Fredrikstad ser vi etter en erfaren og strukturert leder med høy integritet som kan ta ansvar for at interne retningslinjer, instrukser og gode rutiner er sikret, og at selskapet overholder sine forpliktelser i henhold til enhver tids gjeldende lover og regelverk både nasjonalt og internasjonalt.

Nytt spennende og internasjonalt FinTech-selskap søker:

Head of Risk, Compliance and Corporate Governance

Som Head of Risk, Compliance and Corporate Governance vil du ha det overordnede ansvaret for å bygge struktur og regelverk innenfor alle tre fagområder. Du vil ha det overordnede ansvaret for Compliance-avdelingen som har en egen Compliance Manager. Du vil være en del av selskapet ledergruppe rapportere til CEO.

Ved vårt hovedkontor i Fredrikstad ser vi etter en erfaren og strukturert leder med høy integritet som kan ta ansvar for at interne retningslinjer, instrukser og gode rutiner er sikret, og at selskapet overholder sine forpliktelser i henhold til enhver tids gjeldende lover og regelverk både nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidsoppgaver:

 • Bygge struktur og regelverk for hele virksomheten innenfor alle tre fagområder (Risk, Compliance og Corporate Governance)
 • Oerordnet ansvar fro Compliance-avdelingen (egen Compliance Manager)
 • Løpende kontroll av foretakets virksomhet
 • Påse at virksomheten har interne retningslinjer, instrukser og rutiner som sikrer at det overholder sine forpliktelser etter lover og regelverk – nasjonalt og internasjonalt
 • Aktivt bistå med rådgivning, veiledning og opplæring av ledere, styre, øvrig medarbeidere i henhold til enhver tids gjeldende regelverk
 • Etterkontroll av daglig drift
 • Være kontaktpunkt mot Finanstilsynet og andre offentlige myndigheter – nasjonalt og internasjonalt
 • Kvalitetssikre og ajourføre selskapets avtaleverk
 • Ansvarlig for virksomhetens «Risk Matrix» og oppfølging av denne
 • Du vil være en del av selskapets ledergruppe
 • Stillingen rapporterer til CEO

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning master innen økonomi, finans eller jus eller tilsvarende
 • Relevant bakgrunn fra tilsvarende stilling i annen virksomhet (bank/finans/forsikring)
 • Minimum 5-års ledererfaring
 • God forretningsforståelse og høy integritet
 • Opptatt av kontinuerlig forbedring og vilje til endring
 • God formuleringsevne norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • God kjennskap til verktøy for fagområdene og erfaren i bruk av bransjens IT-systemer som beslutningstager
 • Relevant nettverk for alle tre fagområder

Personlige egenskaper:

 • Gode lederegenskaper og ser verdien i å løfte frem andre
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Analytisk og konkret/praktisk
 • Løsningsorientert, ser alltid etter muligheter
 • Trygg og har god oversikt
 • Faglig tyngde

Vi tilbyr:

 • En spennende lederutfordring med gode utviklingsmuligheter
 • Ny virksomhet – være med på å påvirke og utarbeide interne prosesser
 • Ny aktivitet (ingen som gjør det samme per i dag) – men etablert marked med kjente deltagere (banker)
 • Internasjonal organisasjon
 • Kontakt med fagmiljø i Norge og utlandet
 • Konkurransedyktige betingelser 
 • Moderne lokaler sentralt i Fredrikstad (ved jernbanestasjon)
 • Fem ukers ferie og fleksibel arbeidstid

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:

 Tor-Ivar Pettersen – Partner og Senior Bedriftsrådgiver i Bright Performance, Tlf.: 480 67 010

Søknad og CV sendes tip@mybright.no 

Søknadsfrist: Senest 15.11.2020

Tiltredelse: snarest

Flere stillingsutlysninger