Nøkkelpersoner

Tone Rørbakken

CEO / Chief Executive Officer

Tone Rørbakken har vært med UNITE siden etableringen og har hatt en sentral rolle i å bygge organisasjonen og forberede denne på lansering. Hun har bred internasjonal erfaring, fra lederstillinger i virksomheter både i og utenfor Europa. Hennes erfaring spenner fra tradisjonell industri til betalingsformidling, der hun har hatt ansvarsfulle funksjoner i mer enn ti år. Hos UNITE er hennes hovedfokus på drift, etterlevelse og regulatoriske forhold.

Erik Svante Bergström

CFO & Styreformann

Erik Bergström er også en av dem som har vært med UNITE fra begynnelsen. Han har mer enn 25 års erfaring som toppsjef i multinasjonale konsern – både teknologibedrifter, innen bank/finans og senere fintech. Han har bred og allsidig internasjonal erfaring etter å ha jobbet både i USA, Australia og i flere europeiske land.

Tord H. Coucheron

CTO / Chief Technology Officer

Tord Coucheron er en av de opprinnelige grunnleggerne i UNITE og har hatt en sentral rolle i både teknisk og kommersiell utvikling av systemet siden begynnelsen. Han har levd med og for teknologi lenge og har hatt lederstillinger i flere IT-selskaper, også internasjonalt. Før UNITE hadde han en viktig rolle i utviklingen av et betalingssystem som ble driftet for en større britisk finansinstitusjon. Han har både dyp og inngående kunnskap om oppgjørsfunksjoner og betalingssystemer.

Liam de Rothschild

CCO / Cheif Commercial Officer

Liam de Rothschild har vært med å bygge UNITE fra starten og har med seg omfattende internasjonal ledererfaring fra finansbransjen gjennom mer enn 30 år Liam har inngående forståelse for og kjennskap til bransjen og har vært med på å bygge gode og suksessrike lederteam, både i Storbritannia og internasjonalt. Hans overordnede ansvar er å følge opp de strategiske målene for virksomheten globalt.

FREDRIK ÅKERMAN

CRO / Chief Risk Officer

Fredrik Åkerman kom til UNITE med mer enn 18 års fartstid fra en stor aktør innen forsikring i Norden og Europa, der han gjennom årene har hatt ulike lederstillinger, primært innen områdene Claims, Risk & Governance. Hans hovedansvar som Chief Risk Officer er å skape et robust, transparent og tilpasset risiko- og kontrollmiljø for å støtte UNITEs målsetting om å bringe grensekryssende betalinger inn i det 21. århundre.

Lennart Ågren

Styremedlem

Lennart Ågren har bred og lang erfaring fra finansnæringen, etter mer enn 30 år i bransjen. Han er CEO og styreleder i det svenske finansforetaket Svea Ekonomi AB (publ.) og også styreleder i Svea Inkasso AB. I tillegg har han flere viktige styreroller i andre selskaper i og utenfor Europa. Lennart har med seg inn i styrerommet en grundig forståelse av både finansnæringen og hvordan man på lang sikt bygger en solid bransjeaktør.

STINE NILSEN

Compliance Manager

Stine Nilsen er ansvarlig for UNITEs complianceavdeling, som overvåker og kontrollerer sanksjonsscreening i realtid, og følger opp flaggede hendelser. Avdelingen er også ansvarlig for grundig due diligence på både nettverksbanker og respondent-banker. Etter mange års erfaring fra finansinstitusjoner i både Norge og Sverige, leder Stine teamet med god innsikt og kunnskap fra alle endringer som bank- og finansnæringen, spesielt i Norden, har gjennomgått de siste årene.

RUNAR PETTERSEN

CRS Manager

Som leder for Correspondent Relationship Services bygger Runar Pettersen opp avdelingen som skal fungere som serviceleverandør for UNITEs nettverks- og respondentbanker. Runar kommer til UNITE med mer enn 10 års fartstid fra forsikring, og har lang erfaring med å bygge ny virksomhet for finansielle tjenester.

FREDRIK BENJAMINSSON

Operations Manager

Fredrik Benjaminsson tar med seg til UNITE en betydelig erfaring og kunnskap fra betalingsbransjen. Hans avdeling er ansvarlig for først og fremst å opprettholde stabil transaksjonsflyt. Hans fokus er på produktivitet og effektivitet - samt hvordan man bygger og leder effektive team. Dette er alle veldig viktige ferdigheter i etableringen av en 24/7/365 tjeneste for UNITEs tilknyttede banker.

Camilla Sanders

HR rådgiver

Camilla Sanders er den de fleste av våre jobbkandidater først treffer på når de kommer i kontakt med UNITE. Hun kjenner organisasjonen og filosofien vår godt og formidler den på en trygg og informativ måte.

Anna Clement Okeziri

Senior Compliance Officer

Anna Clement Okeziri har ledet compliancearbeidet hos UNITE frem til i dag, og vil - sammen med et større og svært kompetent team - være med å ta UNITE et skritt videre når vi nå realiserer vårt prosjekt.