Nøkkelpersoner

Liam de Rothschild

CEO / Chief Executive Officer

Liam de Rothschild har vært med å bygge UNITE fra starten og har med seg omfattende internasjonal ledererfaring fra finansbransjen gjennom mer enn 30 år og har inngående forståelse for og kjennskap til bransjen. Han har vært med på å bygge gode og suksessrike lederteam, både i Storbritannia og internasjonalt. Hans overordnede ansvar er å følge opp de strategiske målene for virksomheten globalt

Erik Svante Bergström

CFO & Styreformann

Erik Bergström er også en av dem som har vært med UNITE fra begynnelsen. Han har mer enn 25 års erfaring som toppsjef i multinasjonale konsern – både teknologibedrifter, innen bank/finans og senere fintech. Han har bred og allsidig internasjonal erfaring etter å ha jobbet både i USA, Australia og i flere europeiske land.

Tord H. Coucheron

CTO / Chief Technology Officer

Tord Coucheron er en av de opprinnelige grunnleggerne i UNITE og har hatt en sentral rolle i utviklingen av systemet siden en veldig tidlig fase. Han har levd med og for teknologi lenge og har hatt lederstillinger i flere IT-selskaper, også internasjonalt. Før UNITE hadde han en viktig rolle i utviklingen av et betalingssystem som ble driftet for en større britisk finansinstitusjon. Han har både dyp og inngående kunnskap om oppgjørsfunksjoner og betalingssystemer.

Tone Rørbakken

Deputy CEO & Styremedlem

Tone Rørbakken har vært med UNITE siden etableringen og har hatt en sentral rolle i å bygge organisasjonen og forberede denne på lansering. Hun har bred internasjonal erfaring, fra lederstillinger i virksomhet både i og utenfor Europa. Hennes erfaring spenner fra tradisjonell industri til betalingsformidling, der hun har hatt ansvarsfulle funksjoner i mer enn ti år. Hos UNITE er hennes hovedfokus på drift, etterlevelse og regulatoriske forhold.

Lennart Ågren

Styremedlem

Lennart Ågren har bred og lang erfaring fra finansnæringen, etter mer enn 30 år i bransjen. Han er CEO og styreleder i det svenske finansforetaket Svea Ekonomi AB (publ.) og også styreleder i Svea Inkasso AB. I tillegg har han flere viktige styreroller i andre selskaper i og utenfor Europa. Han har med seg inn i styrerommet en grundig forståelse av både finansnæringen og hvordan man på lang sikt bygger en solid bransjeaktør.

Camilla Sanders

HR rådgiver

Camilla Sanders er den de fleste av våre jobbkandidater først treffer på når de kommer i kontakt med UNITE. Hun kjenner organisasjonen og filosofien vår godt og formidler den på en trygg og informativ måte.

Anna Clement Okeziri

Senior Compliance Officer

Anna Clement Okeziri har ledet compliancearbeidet hos UNITE frem til i dag, og vil - sammen med et større og svært kompetent team - være med å ta UNITE et skritt videre når vi nå realiserer vårt prosjekt.