Compliance Manager

Vi bygger nå opp den operative delen av organisasjonen og søker Compliance Manager til vårt hovedkontor i Fredrikstad. Complianceavdelingen skal bidra til etterlevelse av internt og eksternt regelverk og god styring av hele virksomheten gjennom kontroll, rådgiving og opplæring.

Nytt spennende og internasjonalt FinTech-selskap søker Compliance Manager

Fredrikstad

UNITE Global bygger en løsning for grensekryssende betalinger («cross-border payments») for banker, for å gjøre internasjonale overføringer rimeligere og med fullt oppgjør, i sanntid.

Som Compliance Manager vil du ha ansvaret for å bygge opp avdelingen med riktige ressurser og kompetanse, samt påse at all drift skjer i tråd med definerte retningslinjer, rutiner og prosesser som ivaretar nasjonalt og internasjonalt rammeverk for finansforetak – dette er en forutsetning for vår virksomhet. Du vil samarbeide tett med Head of Risk, Compliance & Corporate Governance, som vil ha hovedansvar for etterlevelse og risiko totalt sett for virksomheten. Vi ser etter deg som er strukturert og analytisk med høy integritet, og som er en pådriver for å utvikle deg selv, de ansatte og vår virksomhet. 

Arbeidsoppgaver:

 • Legge til rette for etterlevelse av fastsatte prosesser og bidra til kontinuerlige forbedringer 
 • Identifisere, overvåke, rapportere og gi råd vedrørende løpende compliance-risiko
 • Overvåke planlagte regulatoriske endringer og implementere effekten av slike endringer
 • Ansvar for oppbygging og drift av virksomhetens compliance-opplæring
 • Jobbe tett med ledere og sentrale medarbeider i andre avdelinger 
 • Overordnet ansvar for styring og administrasjon på avdelingsnivå
 • Planlegge og allokere ressurser – bemanningsplanlegging
 • Personalansvar, herunder opplæringsansvar og ansvar for å engasjere og motivere medarbeidere  

Krav til utdanning og erfaring:

 • Utdanning bachelor/master innen økonomi, finans, jus eller tilsvarende
 • Relevant erfaring fra en sentral compliance-funksjon, fortrinnsvis fra bank, forsikring eller betalingsformidling
 • Minimums 3-5 års ledererfaring
 • God og relevant forretningsforståelse
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, skriftlig og muntlig  

Personlige egenskaper:

 • Du trives med å jobbe både selvstendig og som en del av et team, og har god gjennomføringsevne
 • Du evner å skape relasjoner og samarbeide godt på tvers av nivå og fagområder
 • Du er fagspesialist

Vi kan tilby:

 • En spennende lederutfordring med gode utviklingsmuligheter
 • Ny virksomhet hvor du får være med å påvirke og utarbeide interne prosesser
 • Gode kollegaer i et støttende arbeidsmiljø kjennetegnet av kompetanse, samarbeid og engasjement
 • Ny aktivitet (ingen gjør det samme per i dag) – men etablert marked med kjente deltagere (banker)
 • Kontakt med fagmiljø i Norge og utlandet
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Moderne lokaler sentralt i Fredrikstad (ved jernbanestasjonen

Flere stillingsutlysninger