Operations Manager

Vi bygger nå opp den operative delen av organisasjonen og søker etter Operations Manager til vårt hovedkontor i Fredrikstad. Operations-avdelingen er på mange måter virksomhetens kjerne. Avdelingen skal overvåke korrekt prosessering i transaksjonssystemet og håndtere avvikshendelser.

Nytt, ambisiøst og internasjonalt FinTech-selskap søker Operations Manager

UNITE Global bygger en løsning for grensekryssende betalinger («cross-border payments») for banker, for å gjøre internasjonale overføringer rimeligere og med fullt oppgjør, i sanntid.

Vi bygger nå opp den operative delen av organisasjonen og søker etter Operations Manager til vårt hovedkontor i Fredrikstad. Operations-avdelingen er på mange måter virksomhetens kjerne. Avdelingen skal overvåke korrekt prosessering i transaksjonssystemet og håndtere avvikshendelser. Som Operations Manager vil det være ditt ansvar å bygge opp avdelingen med riktige ressurser og kompetanse, for at driften kan skje i tråd med definerte retningslinjer, rutiner og prosesser.

Vi ser etter deg med god forretningsforståelse som trives med å lede andre. Du er glad i rutiner og er god til å se forbedringspotensialer, samtidig som du er systematisk og løsningsorientert i din tilnærming.

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for styring og administrasjon på avdelingsnivå
 • Ansvar for etterlevelse av fastsatte prosesser og bidra til kontinuerlige forbedringer 
 • Planlegging og allokering av ressurser 
 • Personalansvar, herunder ansvar for å engasjere og motivere medarbeidere   
 • Ansvar for opplæring av nye medarbeidere

Krav til utdanning og erfaring:

 • Min. bachelor i økonomi og administrasjon eller liknende 
 • Du kan gjerne ha erfaring fra bank, forsikring eller betalingsformidling
 • Minimums 3-5 års ledererfaring
 • God generell IT-forståelse   
 • Kjennskap til betalinger og/eller betalingsformidling 
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, skriftlig og muntlig  

Personlige egenskaper:

 • Du er god på mellommenneskelige relasjoner og trives med å jobbe i team
 • Du er tydelig og god til å gi konstruktive tilbakemeldinger 
 • Du er selvgående og praktisk
 • Du er nysgjerrig, handlekraftig og initiativrik
 • Du har evne til å se helhet med basis i god detaljforståelse
 • Du ønsker å utvikle deg, lære nye ting og å dele kunnskap med andre

Vi kan tilby:

 • Du vil å få være med på en spennende reise, der det ikke vil mangle på små og store utfordringer – samtidig som det vil åpne for store muligheter.
 • Gode kollegaer i et støttende arbeidsmiljø kjennetegnet av kompetanse, samarbeid og engasjement
 • Faglig og personlig vekst
 • Konkurransedyktige betingelser

Flere stillingsutlysninger