Career

Do you want to be involved with and contribute to exciting new solutions in a growing international company? We offer a unique work environment where you can grow and learn every day, with great opportunities to build a career.

Send us your application today!

Work with us

At UNITE, our truly talented and dedicated team is working to transform the global payments landscape. We offer an exciting, professionally challenging, international, diverse, and dynamic working environment. We work hard, but we also have fun in the process!

If you want to take part in our journey and join our team, we encourage you to check this site regularly as new vacancies are frequently posted.

Meet the team

SEND US AN opeN APPLICATION

Welcome to Fredrikstad

Visit Fredrikstad and Hvaler:

Open positions

Folka

Head of Risk, Compliance and Corporate Governance

Ved vårt hovedkontor i Fredrikstad ser vi etter en erfaren og strukturert leder med høy integritet som kan ta ansvar for at interne retningslinjer, instrukser og gode rutiner er sikret, og at selskapet overholder sine forpliktelser i henhold til enhver tids gjeldende lover og regelverk både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer »
Styret Unite

Operations Manager

Vi bygger nå opp den operative delen av organisasjonen og søker etter Operations Manager til vårt hovedkontor i Fredrikstad. Operations-avdelingen er på mange måter virksomhetens kjerne. Avdelingen skal overvåke korrekt prosessering i transaksjonssystemet og håndtere avvikshendelser.

Les mer »

Compliance Manager

Vi bygger nå opp den operative delen av organisasjonen og søker Compliance Manager til vårt hovedkontor i Fredrikstad. Complianceavdelingen skal bidra til etterlevelse av internt og eksternt regelverk og god styring av hele virksomheten gjennom kontroll, rådgiving og opplæring.

Les mer »