Hva vi gjør

La fortiden ligge. Vi er UNITE, neste generasjons korrespondentløsning for banker.

Levering i sanntid

Vår løsning er en korrespondentrelasjon som lar meldingsoverføring og fullt oppgjør mellom avsenderbank og mottakerbank skje i samme øyeblikk – og alt dette kan skje samtidig som man overholder regulatoriske bestemmelser for risiko og etterlevelse av nasjonalt- og internasjonalt regelverk.

UNITE tilbyr en sentralisert korrespondentrelasjon og er satt opp i samarbeid med et knippe nøye utvalgte internasjonale banker – våre «nettverksbanker» – for å kunne tilby global rekkevidde i sanntid. Enhver bank vil kunne koble seg på UNITE-nettverket og ta nytte av vår globale dekning.

Gjennom å forenkle kompliserte korrespondentrelasjoner har UNITE redusert kompleksiteten i betalingsinfrastrukturen mellom banker. Med UNITE er én relasjon nok. Vår strømlinjeformede, sentraliserte betalingsløsning, betyr at UNITE-tilkoblede banker får levering i sanntid. Med oss er betaling og oppgjør det samme. Oppgjør mellom UNITE-tilknyttede banker skjer i samme øyeblikket som betalingsmeldingen.

Sentraliserte prosesser og redusert kompleksitet holder kostnadene nede. Din bank vil kunne tilby et overlegent produkt til kundene og samtidig øke egne marginer.

SpørsmålIkon

Glem store og uoverstigelige kostnader for tilgang til en meldingsformidlingstjeneste. UNITEs tilkobling blir tilgjengelig til en overraskende lav kostnad, noe som også vil bidra til å demokratisere grensekryssende betalinger.

UtropstegnIkon

Glem begrensede datafelt. UNITEsystemet tillater ubegrenset informasjon, i hvilket som helst format, å følge betalingen helt frem til mottaker. All betalingsrelatert informasjon er tilgjengelig for mottakerbanken i samme øyeblikk som betalingen.

Er det nødvendig med kopi av en kontrakt for å oppfylle compliance-krav i forbindelse med en betaling? Ikke noe problem. UNITE-systemet tillater ubegrenset informasjon å følge betalingen og sparer involverte parter kostbar tid i forbindelse med klarering av betalinger.

UNITEs sentraliserte løsning gir tilknyttede banker den åpenbare fordelen av cash management i sanntid. Både overføring, oppgjør og avstemming.

Med overføring i sanntid, cash management og full avstemming i samme øyeblikk reduserer UNITE betraktelig den finansielle risikoen relatert til betalingene.

Byggeklosser

Sanntid er den nye normalen

UNITE-systemet er tilgjengelig for banker over hele verden og gir disse muligheten til å gjennomføre betalinger til banker i alle land. For maksimal dekning er systemet også koblet opp mot lokale lands betalingsnettverk via våre nettverksbanker og til SEPA- og SWIFT kanaler.

Kjernen i systemet bygger på allerede velfungerende og godt utprøvd teknologi. Måten UNITE er bygget opp på, gir en løsning for banker som er trygg og forutsigbar. Samtidig løser vi de fleste utfordringene med dagens kompliserte og ikke alltid like effektive meldingssystemer. UNITE komplementerer andre relasjoner din bank har for grensekryssende betalinger. Dere trenger ikke avslutte eksisterende relasjoner og meldingssystemer. Vi tilbyr et nytt alternativ.

Sanntid er den nye normalen. Dette er ikke bare våre ord; det er et veldig aktuelt tema i bankverdenen. Bankers kunder er allerede vant til å gjøre betalinger i sanntid på nasjonale nettverk og grensekryssende betalinger hos alternative leverandører. De samme kundene spør nå hvorfor grensekryssende betalinger gjennom bank er så dyre og ofte tar lang tid. Med UNITE er det ingen grunn til at din bank blir forbigått med eldre utdaterte systemer. UNITE kan ta dere til fremste rekke umiddelbart, til en lav pris og risiko, med en betydelig forbedret og mer lønnsom tjeneste for grensekryssende betalinger.

Jobb hos oss