mEDIA

Vi forsøker å svare på henvendelser fra media samme eller neste dag. Alle henvendelser må gjøres til våre pressekontakter.

Pressekontakter

Liam de Rothschild

CEO / Chief Executive Officer

Tone Rørbakken

Deputy CEO

Unite global i media

UNITE GLOBAL LISENSIERT FOR VALUTAEN WOCU

Fintech Futures, har skrevet om vårt samarbeid med WOCU®.

MEGASOL TECHNOLOGIES OG UNITE GLOBAL ALLIERER SEG

…for å utvikle neste generasjons globale sanntids betalingssystem for banker.

Megasol og ledelsen i UNITE har samarbeidet om ulike betalings-prosjekter i over 15 år og vil nå bruke denne erfaringen til å bygge en ny, fremtidsrettet infrastruktur som banker kan bruke til å overføre og godkjenne betalinger mellom seg i sanntid.

UNITE GLOBAL SKAL LANSERE PLATFORM FOR GRENSE-KRYSSENDE BETALINGER I SANNTID

Det norske selskapet Unite Global kommer ut av det skjulte for å realisere en sentralisert plattform for globale betalinger i sanntid.

UNITE GLOBAL FÅR 5,25 MILLIONER DOLLAR FRA SVEA

… til å lansere globalt bank-til-bank knutepunkt.

UNITE Global, et norsk system for grensekryssende betalinger, har sikret seg 5,25 millioner dollar i finansiering for å lansere sin «UNITE» bank-til-bank-løsning.