RESSURSER

UNITE lanserer en serie med White Papers og Short Notes som tar opp utfordringer rundt grensekryssende betalinger.

UNITE Global Whitepapers and Short Notes

UNITE lanserer en serie med White Papers og Short Notes som tar opp utfordringer rundt grensekryssende betalinger.

Rapportene er uten copyright og er ment å være informative og lett forståelige for alle, uavhengig av leserens bakgrunnskunnskaper. Hensikten er å gi nærmere innsikt i problemene rundt betalinger, og løsningene som UNITE tilbyr.

Vi vet at noen lesere vil ha en grundig og detaljert forståelse av bankvirksomhet, grenseoverskridende betalinger og tilhørende teknologi – mens andre vil være ganske ukjente med temaet. Disse rapportene er tilpasset den større leserkretsen, og uavhengig av bakgrunnskunnskap håper vi at det vil være noe av interesse for alle, og at være betraktninger stimulerer til diskusjon og økt forståelse.

Vi håper du finner stoffet interessant og ønsker tilbakemeldinger velkommen.

UNITE Global Short notes.

UNITE Short Notes series 02 | ‘Payment frictions’

UNITE Global Whitepaper series.

UNITE Whitepaper series 01 | ‘Cut off from the World’

UNITE Global Short Notes

UNITE Short Notes series 01 | ‘Where's my money?’

UNITE Short Notes series 01 | ‘Where's my money?’