nyheter

Siste nyheter fra UNITE Global.

Svea har innløst opsjoner som øker beholdningen deres fra 4,95% til 9,91 % av selskapet.

…for å utvikle neste generasjons globale sanntids betalingssystem for banker.

Megasol og ledelsen i UNITE har samarbeidet om ulike betalings-prosjekter i over 15 år og vil nå bruke denne erfaringen til å bygge en ny, fremtidsrettet infrastruktur som banker kan bruke til å overføre og godkjenne betalinger mellom seg i sanntid.

Det norske selskapet Unite Global kommer ut av det skjulte for å realisere en sentralisert plattform for globale betalinger i sanntid.

… til å lansere globalt bank-til-bank knutepunkt.

UNITE Global, et norsk system for grensekryssende betalinger, har sikret seg 5,25 millioner dollar i finansiering for å lansere sin «UNITE» bank-til-bank-løsning.

Fintech Futures, har skrevet om vårt samarbeid med WOCU®.