Jobb i Unite

En unik mulighet til å jobbe i et globalt selskap i vekst.

Unite Global

UNITE Global er en norsk betalingsinstitusjon, og UNITE står for Unified Network Integration for Transactional Execution. Vi er et globalt bank-til-bank-knutepunkt for grensekryssende betalinger og oppgjør av disse i sanntid. UNITE er etablert i samarbeid med et strategisk utvalg av større, internasjonale banker. Systemet er designet for å redusere kompleksiteten i den nåværende betalingsinfrastrukturen mellom banker. Vår strømlinjeformede og sentraliserte betalingsprosess gjør at tilkoblede banker vil kunne levere overføringer i sanntid.

Jobb i UNITE Global - en unik mulighet.

Som ansatt hos oss vil du få være med å påvirke utviklingen og fremtiden til UNITE. Ved å være med på utviklingen av selskapet vil du også oppleve stort personlig utbytte i form av læring og utvikling. Ledelsen i UNITE ønsker å inkludere våre ansatte i driften og bygge virksomheten som et felleskap, og du vil få være med på å påvirke din egen arbeidshverdag. Vi vil skape utvikling gjennom jobbrotasjon, og de ansatte vil få stor tillit og spillerom. 

En ansettelse hos oss vil bli en spennende reise med både små og store utfordringer på veien. Det vil være åpen kommunikasjon, idèutveksling og deling av kompetanse mellom ledelsen og de ansatte. UNITE er et internasjonalt selskap, og det vil åpne seg store muligheter i både Norge og internasjonalt. Vi er opptatt av mangfold i våre ansettelser og vi ser etter mennesker i et bredt aldersspenn fra både Norge og andre land. Dette vil gi deg som ansatt mulighet til å bli kjent med andre kulturer og bygge relasjoner på tvers av landegrenser.

UNITE Global kan også tilby et arbeidsmiljø med gode kollegaer som er kompetente, samarbeidsvillige og engasjerte, hvor du får stor mulighet for faglig og personlig vekst. 

Du blir en del av et grundig, godt og gjennomtenkt konsept, hvor ærlighet og rettferdighet i forretningsforholdet kommer før generering av overskudd. Vi har fokus på langsiktig bærekraft, og prioriterer ikke kortsiktige gevinst. UNITE Global ønsker å skape suksess med lagånd og delingskultur – dette inkluderer overskuddsdeling.

Vi er alltid ute etter å komme i kontakt med dyktige og engasjerte mennesker. Finner du ikke stillingen du leter etter, eller har vi for tiden ingen utlyste stillinger? Send oss en åpen søknad og fortell oss hvorfor vi bør ta et møte med deg og hvorfor du vil jobbe hos oss.