EN HELT NY KORRESPONDENTLØSNING FOR BANKER

Den nye løsningen på internasjonale bankoverføringer

UNITE-nettverket er en sentralisert korrespondentrelasjon, og settes opp i samarbeid med en gruppe utvalgte internasjonale banker.

Bank til bank: Ukomplisert

UNITE systemet er designet for å redusere kompleksiteten på den nåværende betalings-infrastrukturen mellom banker.

Raskere

UNITEs strømlinjeformede, sentraliserte betalingsløsning betyr at tilkoblede banker får levering i sanntid.

Umiddelbart oppgjør

Overføring i sanntid med cash management og fullt/endelig oppgjør i samme øyeblikk reduserer betraktelig den finansielle risikoen relatert til betalinger.

MER OG BEDRE BETALINGS-INFORMASJON

UNITE-systemet legger til rette for at mer betalingsrelatert informasjon kan følge betalingen frem til mottakeren.

jobbe i Unite Global?